Videntes modellen®

Uppstart

Under den här fasen fokuserar vi på att att stötta dig i att beställa ett projekt som tillgodoser det projektet och din verksamhet behöver.

Det gör vi genom att kartlägga behov och skapa ett ramverk för projektet. För att kartlägga behoven använder vi vår metodik för behovsanalys som bygger på projektledningens åtta kunskapsområden. Med den identifierar vi vilka resurser projektet behöver och vilken nivå av kompetens de ska ligga på.

Vi diskuterar och strukturerar även idéer, visioner, förutsättningar och frågeställningar. Vi identifierar projektets krav samt sätter ord på vad det ska genomföra. Vad syftet är, mål, milstolpar, lagar och regler, avgränsningar och mer. Det är nu grunden för projektet läggs.

Alla faser härefter är viktiga men vi vill påstå att det är den här fasen som gör hela skillnaden för om ett projekt lyckas eller inte. Den här fasen kallas för uppstart.

Visa tjänster
Videntes metodik för behovsanalys.