Våra affärsområden

Under mark, ovan mark och rätt förutsättningar

Vi hjälper dig med helheten inom projektledning.

  • Infrastruktur och miljö

    Infrastruktur och miljö leder projekt som bygger det under mark, som anläggandet av nya exploateringsområden, sluttäckning av deponier, sanering av föroreningar i mark och vatten, väg och bro samt asfaltsbeläggningar.

  • Bygg och fastighet

    Bygg och fastighet leder projekt som bygger det ovan mark, som nyproduktion av bostadsområden, flerbostadshus, kommersiella fastigheter och fastigheter med höga säkerhetskrav.

  • Upplevelse och påverkan

    Upplevelse och påverkan skapar rätt förutsättningar för samhällsbyggnadsprojekt. Det gör vi genom kommunikation, utveckling och utbildning samt en förståelse för samhället och platsen runtomkring.