Videntes modellen®

Avslut

Under den här fasen leder vi projektet in i mål. Vi paketerar projektet, gör en efterkalkyl och utvecklar en plan för drift och skötsel.

Eftersom vi har lärt oss mycket och kontinuerligt dokumenterat projektets erfarenheter samlar vi ihop dem och delar vidare så att du och fler har nytta av dem även efteråt. Sedan firar vi.

Den här fasen kallas för avslut.

Visa tjänster