Videntes modellen®

Planering

Under den här fasen blir vi kraften nära bakom dig. Det är nu, genom att tänka efter före, som vi planerar för hur projektet ska genomföras.

Kanske lockar det att hoppa över den här fasen med planering? Och i stället direkt börja bygga och skapa? Ofta kan det göra det.

Så nu kan vi faktiskt upplevas som en bromskloss. Men det är okey, för vi vet att planen vi gör nu kommer att säkerställa att nästa fas, genomförandet, blir enligt bestämd tid, kvalitet och kostnad.

Tillsammans diskuterar och planerar vi därför kring organisation, tidplan, budget, beroenden, risker, möjligheter och mer.

Vi identifierar och analyserar projektets intressenter och planerar när och hur projektet behöver kommunicera med dem. Vilka kommunikationsvägar ska finnas? Vem rapporterar till vem? Vad vill projektet uppnå med kommunikationen?

Vi rustar även projektet med olika roller samt fördelar arbetsuppgifter och ansvar. Eftersom vi har gjort en behovsanalys under uppstartsfasen vet vi vilken kompetens vi ska klä projektets olika roller med.

Den här fasen kallas för planering.

Visa tjänster