Videntes modellen®

Genomförande

Under den här fasen leder vi projektet framåt och ser till att det genomförs som det är planerat. Byggprojekt kan dela upp genomförandefasen i två faser, projektering och byggnation.

Vi övervakar och kontrollerar, är din representant i kommunikationen med olika aktörer, leder möten, hanterar intressenter, agerar rådgivare, tar fram beslutsunderlag och lagstadgade dokument, delegerar, dokumenterar, granskar och mer.

Det är nu idén formas och byggs till något konkret och beständigt.

Den här fasen kallas för genomförande.

Visa tjänster