“Sedan starten har vi växt till ett tiotal medarbetare och har kontor i både Huskvarna och Västervik. Vi är ett oberoende projektledningsföretag som hanterar projektvolymer på över 1 miljard kronor.“

Redan i början fanns en övertygelse om att förbättring och förändring händer när en mångfald av kompetens möts. Vi tog därför sats och kraft mot att driva professionerna projektledning och kommunikation till att verka tillsammans i samhällsbyggnadsprojekt.

År 2021 anställdes den första medarbetaren. Kollegorna runt frukostbordet, med olika kompetenser och perspektiv, blev därefter snabbt fler och fler. Alla en del av oss, aldrig en i mängden. Och fortfarande idag sitter vi ner, med olika tankar om saker och ting, visst blir samtalen runt frukostbordet intressantare så?

Det var en milstolpe att inse vad vi ska förvänta oss av varandra, och vår omgivning av oss — hos oss möjliggör vi för människor och projekt att lyckas. Men för att åstadkomma det krävdes mer än bygget.

“Vi såg skillnaden mellan projekt som har framgång och de med mindre. Det är först när människor lyckas i sina roller som projektet har möjlighet att nå sin fulla potential.“

Faktorerna runtomkring projektet, som en förståelse för platsen och samhället, samverkan inom och utanför projektet, invånare, näringsliv, beslutsfattare, är en stor del av ett samhällsbyggnadsprojekt. Men utifrån sett ofta osynlig del.

Vi som arbetar i projekten vet att det är faktorer som har påverkan på hur människor lyckas i sina roller och projektet med sitt mål. Redan från innan första spadtaget.

“Hur kan vi arbeta proaktivt för att skapa rätt förutsättningar för människor att lyckas? För projektgruppen i sina roller? Och för vår beställare med sitt uppdrag?“

Ett helhetstänk växte fram och vi organiserade oss därefter i tre affärsområden. Infrastruktur och miljö, Bygg och fastighet, Upplevelse och påverkan. Tillsammans har vi kapacitet att skapa värde i varje steg av projektets livscykel.

Utmaning blev möjlighet.

Vi servar varandra och vår omgivning med struktur, engagemang och goda dialoger. För oss är det grunden till professionell projektledning. Men ord betyder inget om vi inte lägger handling i det. Vi ska därför leva upp till det, i varje utmaning och möjlighet finns en chans att göra det.

Vi finns till för att leda förbättring och förändring för att lämna ett avtryck i en bättre framtidsbild. Välkommen till vår värld av professionell projektledning för samhällsbygget.

Certifieringar

ISO 9001 och 14001

Sedan 2022 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001. ISO 9001 och ISO 14001 är världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet och miljö. Vi arbetar även enligt ISO 45001 vilket är ledningssystemstandarden för arbetsmiljö.