Arbetsgivarelöfte och kulturhandbok

Andreas i möte

Kultur

Arbetsgivarlöfte

Vårt arbetsgivarlöfte sammanfattar hur vi ser på förmåner, medarbetare, arbetsinnehåll, möjligheter och kompensation.

Arbetsgivarlöfte
Videntespersonal i sammanträde

Ladda ner

Kulturhandbok

Vår kulturhandbok sammanfattar vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Samt vilka ledord som vi leder vår organisation utefter.

Kulturhandbok