Våra tjänster

Projekt- och programledning

Leder övergripande genom alla faser, från uppstart till avslut

Läs mer

Projektkommunikation

Proaktivt verktyg som ger riktning och handlingskraft

Läs mer

Projekteringsledning

Leder under projektering i genomförandefasen

Läs mer

Byggledning

Leder under byggnation i genomförandefasen

Läs mer

Förstudie och idéutveckling

Analyserar nuläge, kartlägger behov och utvecklar idén

Läs mer

Inköp och upphandling

Bättre avtal, bättre resultat

Läs mer

Drönarteknik geodesi

Skapar digitala terrängmodeller

Läs mer

BAS-P och BAS-U

Säkra arbetsplatser under både planering och byggnation

Läs mer

Certifierad kontrollansvarig PBL

Strukturerade kontroller av kraven i bygglagsstiftningen

Läs mer

Samordnad teoretisk provning och samordnad provning

Identiferar och åtgärdar fel i tidigt skede

Läs mer

Kalkyl och kostnadsbedömning

Kontroll över kostnader och kassaflöden

Läs mer

Entreprenadbesiktning

Kontrollerar det som har avtalats mellan parterna

Läs mer

CE-märkning

Kontroll och riskanalys av maskindelar i fastigheten

Läs mer

Miljöbyggnadsamordnare

Samordnar arbetet i Miljöbyggnad

Läs mer

Erfarenhetsåterföring

Återför erfarenhet och kunskap

Läs mer

Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning i att arbeta i projektform

Läs mer