Vet du att 90 % av projektledning består av kommunikation? Och att bristen på kommunikation ofta är orsaken när det uppstår problem i projekt?

I Videntes modellen tar därför kommunikation en proaktiv plats.

Vår modell uppfyller kraven i ISO 14001 och 9001. I den finns en inbyggd kvalitetsstyrning för att minimera fel och säkerställa tid, kvalitet och kostnad.

Det innebär att projektet strukturerat går igenom faser för uppstart, planering, genomförande och avslut. Med Videntes modellen tar vi det komplexa, förenklar och gör det greppbart.

Nyfiken på hur vi leder projekt?

Följ med genom faserna i Videntes modellen®.