Projekt

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Sluttäckning Kejsarkullens deponi

Projektledning och byggledning för sluttäckning av åtta hektar deponi

Läs mer

Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB), Skeppsbron etapp 1

Programledning, projektledning och byggledning för stadsutvecklingsområde i Jönköping

Läs mer

Oskarshamns kommun, Verkstaden 18

Delprojekterare entreprenad, byggledning för förorenad mark

Läs mer

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, sluttäckning Kolsrums deponi

Projektledning, byggledning och projekteringsledning för sluttäckning av fem hektar deponi

Läs mer

Peab Byggservice AB, SiS Hessleby

Projekteringsledning och byggledning för fastighet med hög säkerhet

Läs mer

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, upphandling renhållningsverksamhet

Förstudie och förfrågningsunderlag för att upphandla en kvalitativ renhållningstjänst till kommuninvånarna

Läs mer

Valdemarsvik kommun, lagstadgade avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifter som är lättmottagliga för kommuninvånarna

Läs mer

Trafikverket, E22 Målbäcken-Gladhammar

Byggplatsuppföljning för Europaväg sträcka 1,6 mil

Läs mer