1. Serviceinriktad

Vad behöver din kund för att lyckas i sin roll i sin organisation? Vad behöver dina projektmedlemmar för att göra ett så bra jobb som möjligt? Vad behöver projektet för att nå framgång? Som projektledare är det din uppgift att skapa förutsättningar för andra att lyckas i sina roller. Samtidigt skapar du förutsättningar för projektet att nå framgång.

2. Multitaska

Du mår bäst över tid om du känner dig bekväm, allra helst lite triggad av att hantera flera olika uppgifter och projekt på en och samma gång.

Projektledarens förmåga att skifta fokus, dyka i och ur projekt, att följa upp och föra en löpande dialog spelar ofta en avgörande roll för hur ett projekt lyckas. Det är lika viktigt att du som projektledare har en bra överblick över projektet som att du kan manövrera på detaljnivå.

3. Ta kommando och leda

Som projektledare behöver du ta kommando och leda gruppen på ett säkert sätt. Du behöver kunna måla upp en vision, motivera och inspirera ditt team hela vägen in i mål.

Det är viktigt att du är tydlig med vart ni är på väg, vilka utmaningar som finns och hur ni ska hantera dem. Det är ibland mycket bättre att ta beslut som du får revidera efter hand än att inte ta några beslut alls.

4. Kommunicera

Att kommunicera på rätt sätt, till rätt person och vid rätt tidpunkt är a och o i ett projekt. Som projektledare ansvarar du för att alla som är inblandade och berörs av projektet, både internt och externt, förstår vad som händer och vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att du som projektledare visar att du är en aktiv lyssnare och att du tar till dig det som sägs.

Som en hjälp på vägen ska du som projektledare ha utfört en intressentanalys när projektet startades upp och det ska finnas en kommunikationsplan som ni tillsammans kan navigera utifrån.

5. Förhandla

I de flesta projekt träffar du på intressenter med vitt skilda intressen och mål. Det är helt naturligt såklart. Men ibland kan mål och intressen skilja sig åt. Då är det bra att du som projektledare vet när det är dags att gå in och medla och förhandla, och hur du förhandlar på bästa sätt.

I en sådan situation är det viktigt att försöka förstå vad som driver de olika intressenterna och komma fram till en lösning som gör att projektet kan fortsätta drivas framåt. Återigen har du som projektledare nytta av den intressentanalys som görs vid uppstart av ett projekt.

Om det uppstår knepiga situationer där du kan se potentiella konfliktsituationer gör du klokt i att ta hjälp utifrån.

6. Lösa problem

Det vore såklart konstigt att inte ta med denna punkt. Självklar men inte desto mindre viktig. Alla projekt stöter på utmaningar och problem. Därför är det en mycket bra egenskap om du som projektledare är snabb och nyfiken i ditt arbete med att identifiera och åtgärda dem.

Hur du som projektledare hanterar problem är en viktig del av hur skicklig du är i dina projekt.

Vill du veta mer om hur det är att ha rollen som projektledare?

Hör av dig till Carlos Olivo, en av våra projektledare här på Videntes. Han berättar gärna mer!