1. Formulera mål

Tillåt att det tar tid att formulera era mål. Låt det vara högt i tak och vänd och vrid på alla era tankar, farhågor och önskningar. Eftersträva samsyn mellan projektledare och beställare och formulera målen så att det finns så få tolkningsmöjligheter som möjligt. Bjud in nyckelpersoner i projektet tidigt i processen och se till att alla får samma tydliga målbild.

2. Planering

Så fort målen är satta är det risk att det uppstår en aktivitetshets. Som beställare vill du att saker ska sätta i gång snabbt och som projektledare kan du vara sugen på att ta tag i saker direkt. Men nu gäller det att lugna sig, tänka smart och avsätta tid till planeringsarbete.

Hur motigt och drygt det än kan kännas att hålla på med planering, arbetsflöden, budgetar och riskbedömningar så är planeringsarbetet helt avgörande för hur framgångsrikt projektet kommer att bli. Så stanna i fokusläge ett litet tag till och gör din planering väl. Du kommer spara tid på det i slutändan.

3. Skräddarsy ditt team

Inte allt för sällan så är resursbemanningen i ett projekt tämligen låst. Det är personer som redan finns på företaget som ska ingå och det kan bli hur bra som helst. Har ni möjlighet så testa att tänka lite bortom enbart reell kompetens när ni sätter samman teamet. De mest framgångsrika teamen har oftast en inkluderande variation av medlemmar med olika erfarenheter och sätt att se på saker.

4. Kommunicera rätt

En tydlig och välplanerad kommunikation mellan alla delar av projektet är nödvändig och helt avgörande för att nå framgång. Rätt saker ska nå rätt personer i rätt tid och via tydliga och väldefinierade och befästa kanaler. Det kommuniceras ofta och gärna viktiga saker vid inofficiella tillfällen och det kan ses som ett vinnande koncept i vissa fall. Men du måste också se till att få in frågan, beslutet, överenskommelsen i det officiella rummet också och få det på pränt.

5. Analysera avvikelser och problem

För att identifiera och förstå de avvikelser och problem som uppstår i projektet så gäller det att analysera ända ner till själva rotorsaken. En effektiv och genomtänkt lösning på avvikelsen eller problemet ska så klart prioriteras. Men känn er inte klara så fort problemet är avhjälpt. Om ni inte söker den verkliga rotorsaken och åtgärdar den finns det risk att liknande problem uppstår igen. Det gäller att tänka långsiktigt och lyfta blicken för att bana väg för hållbar framgång.