Förstå teamet: Innan du delegerar uppgifter behöver du förstå varje teammedlems styrkor och svagheter. Det gör att du kan matcha rätt person med rätt uppgift.

Kommunicera tydligt:
En av de grundläggande principerna för bra delegering är tydlig kommunikation. Var tydlig med förväntningar, vad som ska göras och när det ska vara klart. Det minskar risken för missförstånd och ger ditt team de verktyg de behöver för att lyckas.

Bygg förtroende: Bra delegering är beroende av ömsesidigt förtroende mellan ledare och teammedlemmar. Genom att visa att du har förtroende för ditt team att hantera ansvar ökar du engagemanget. Förtroende är en grundläggande byggsten för ett välmående team.

Frihet inom ramarna: Glöm inte att skapa utrymme för kreativitet. Ge ditt team möjligheter att ta egna initiativ och hitta sina egna lösningar.

Följ upp och ge feedback: Efter att en uppgift har delegerats är det viktigt att följa upp arbetet och ge feedback. Det ger teammedlemmarna möjlighet att förbättra och utvecklas.

Triangel för delegering: Projekttriangeln används vanligtvis för att beskriva projektets prioriteringar utifrån tid, kostnad och kvalitet. Men den kan även användas vid delegering med måtten: uppgift, deadline och resurser.