1. Vad är syftet?

Först och främst, fundera över syftet med uppgiften eller projektet du ska utföra. Vad är det som du vill förbättra, utveckla eller förändra? Vad är det grundläggande problemet eller hur ser möjligheten ut? Varför är det önskvärt att göra något?

Genom att definiera och förstå orsakerna till det du vill göra så ger du dig själv och projektdeltagarna en grund för att lyckas på ett långsiktigt plan. Tydlighet och förståelse skapar motivation.

2. Hitta utmaningen

Vad är målet för din insats och vad vill du uppnå? Är det sannolikt att du kan nå målet med de medel som du har till ditt förfogande?

För att skapa motivation som håller över tiden är det viktigt att du känner att ditt mål är nåbart. Det får gärna vara utmanande och krävande men inte kännas omöjligt.

Om det känns som en för svår uppgift idag, fundera över vilka konkreta åtgärder som skulle kunna göra det omöjliga möjligt. Se till att dina projektdeltagare är med på tåget.

3. ”What´s in it for me?”

För mer än etthundra år sedan fick Ivan Pavlov Nobelpriset i medicin för försöken med sina berömda hundar som lärde sig att agera på stimuli. Forskningen som tog vid därefter visade att kopplingen mellan stimuli och respons också gäller oss människor. Men betyder det att vi behöver ge dyra presenter till våra medarbetare eller lägga årets personalfest på Mallorca? Nej, naturligtvis inte.

De mest kraftfulla incitamenten ligger oftast i att finnas med i en gemenskap, i ett socialt sammanhang och i känslan av att arbeta med saker som är viktiga. Att bli sedd och bekräftad i vardagen är nog så viktigt för att stärka motivationen.

4. Delegera, delegera, delegera

En stark drivkraft för de flesta människor ligger i möjligheten att själv kunna påverka sina liv. Genom att arbeta målstyrt och lämna över detaljansvaret till dina medarbetare så tillgodoser du viktiga förutsättningar för långsiktig motivation.

5. Utveckling och mening

Var tydlig mot dig själv och de personer som du arbetar med om vad var och ens insats betyder för det slutliga resultatet. Säkerställ att alla från början förstår vad deras pusselbit bidrar med i det färdiga pusslet. Vi människor vill både känna att vi utvecklas och att vi bidrar till något som har en mening.

6. Ledord i projekt

För att skapa ett gott klimat och tydlig kommunikation inom projektet bör ledord tas fram. Ledorden ska genomsyra all kommunikation som rör projektet och bör följas av projektets alla medlemmar.

Därför är det viktigt att i ett tidigt skede konkretisera ledorden och implementera dem i projektet. Hur arbetar vi tillsammans? Hur är vi tydliga mot varandra? Hur visar vi respekt?

Tydliga exempel gör det enklare för deltagare att ta till sig ledorden och använda dem i praktiken.