Ibland är det faktiskt klokt att strunta i alla regler och goda råd som serveras och tvingas på dig och bara börja skriva. För det allra viktigaste är ju just det där med att komma i gång. Överhuvudtaget. För när du väl har kommit i gång går det alltid att förbättra och utveckla din text längs vägen.

Du bör tidigt i din skrivprocess se till att planera för att skapa distans till det du skrivit. Det gör du genom att läsa högt, låta texten vila över lunchen, allra helst över natten och låt alltid någon annan läsa. På så vis upptäcker du vad som fungerar och inte, vad som saknas och vad som kan strykas. Att skynda fram en text är sällan bra.

1. Låt det viktigaste komma tidigt i texten

Ofta är din läsare otålig och under tidspress så se till att det viktigaste kommer först. Långa inledningar med finurliga formuleringar och historiska utsvävningar är sällan intressanta för någon annan än dig och dina närmast sörjande. Stryk. Kom till saken och stanna där. En riktigt bra text är fortfarande begriplig även om sista delen faller bort.

2. Det enkla kommunicerar

Undvik att använda ett allt för akademiskt språk även om det ibland känns naturligt och frestande. Krångliga och tjusiga ord stör och förvirrar ofta mer än vad de faktiskt imponerar på din läsare. Genom att i stället använda ett enkelt och okomplicerat språk ges din text och ditt budskap goda möjligheter att göra intryck.

När komplicerade saker och sammanhang beskrivs på ett strukturerat och lättförståeligt sätt känner läsaren förtroende och uppskattning till dig som skribent och du uppfattas som kunnig och förtroendeingivande.

3. Strukturera och dela upp din text

En text med superdupermegalånga branschspecifika ord och meningar med stlvfel och helt utan styckesindelning lockar inte till läsning. Tvärtom. Dessutom är den då svår att hänga med i och förstå.

En väl disponerad text är däremot inbjudande och lätt att läsa. Så se till att planera din text och använd dig av de stödtekniker som finns:

 • Rubrik
 • Mellanrubriker
 • Ingress
 • Styckesindelning
 • Faktarutor som ger fördjupning.
 • Punktlistor
 • Numrerade listor om du ger en instruktion.
 • Bildtexter som sammanfattar det viktigaste budskapet i bilden.

En rubrik ska sammanfatta det viktigaste budskapet i hela texten. Den kan gärna innehålla en fråga till läsaren som väcker intresse.

Mellanrubrikerna hjälper läsaren att navigera och skapa överblick. De ska vara informativa så undvik att konstla till det.

Styckesindelning och meningsuppbyggnad ger liksom läsaren tillfälle att andas. Ett stycke består oftast av en tanke, ett tema, ett perspektiv eller liknande. Längd och antal meningar kan variera men vanligtvis är ett stycke bestående av ca 2–10 rader. Lite beroende på vad texten handlar om naturligtvis.

4. Var sparsam med förkortningar och värdeladdade ord

Specifika facktermer och förkortningar kan vara okej om du är säker på att dina läsare är väl insatta i ämnet. Men förkortningar ska alltid vara utskrivna och förklarade första gången de dyker upp i en text. Det gäller oavsett hur välkända förkortningarna kan tyckas vara.

Undvik värdeladdade ord (störst, bäst, längst, unik osv.) Du kan göra texten personlig och engagerande genom att i stället använda synonymer där de behövs.

5. Komposition och utformning av texten

Undvik versaler i en löpande text. Det gäller i alla sammanhang, i mejl, sms och på Instagram, Facebook och Twitter. Att läsa versaler är som att lyssna på någon som SKRIKER.

Var sparsam med kursiv och fetmarkerad text. Det stoppar ibland upp flödet för den som läser. Det samma gäller till exempel (parenteser) och snedstreck/. Men det finns alltid sammanhang och tillfällen då det lämpar sig.

Undvik för långa rader och stycken. I ett vanligt kontorsdokument mår en rad bra av att innehålla ca 40–70 tecken. På webben bör en rad inte vara längre än max 80 tecken. Och ett stycke bör hålla sig runt 2–10 rader.

Låt alltid en löptext vara vänsterjusterad och undvik att avstava ord. Justera gärna radavståndet till 1,15 eller till och med 1,5 om det är en informationstung texter.

6. Variera meningslängden

En av de lättaste och samtidigt mest effektiva saker du kan göra när du skriver är att variera längden på dina meningar. Det finns ingen exakt definition av vad som är en kort eller lång mening men en utgångspunkt kan vara:

 • Kort mening, 3–8 ord.
 • Normallång mening ca 15 ord.
 • Lång mening, ca 20–25 ord.

7. Använd olika startord på meningarna

När en text har bra flyt och upplevs levande och intressant så är det sällan det är samma ord som inleder meningarna efter varandra. Och det är en bra regel att utgå ifrån, att alltid försöka variera meningarnas startord. Svårt ibland, ja visst, men väl värt att kämpa för. Det gör nämligen mycket för hur texten som helhet upplevs.
Sammanfattning

 • Krångliga ord och akademiskt tilltal imponerar inte. Att beskriva svåra saker med enkla ord är svårare men mer framgångsrikt än att använda svåra ord om svåra saker. Då känner fler sig lite dumma och det vinner ju ingen på. Tvärtom.
 • Skriv det viktigaste först. Skippa långa tjusiga inledningar. Din läsare har ofta ont om tid och risken är att hen inte läser hela vägen till slut. En bra text ska då ändå ha gett läsaren tillräckligt.
 • Strukturera och dela upp din text. Använd underrubriker och listor av olika slag för att lotsa och leda din läsare. En väl avvägd styckeindelning är viktig. Ett sätt att hitta rätt kan vara att tänka; en tanke ett stycke.
 • Var sparsam med förkortningar. Det spelar ingen roll hur väl du känner till de förkortningar ni använder er av i din bransch. Första gången förkortningen omnämns ska den skrivas ut i sin helhet, först därefter kan det vara okej att använda sig av förkortningen.
 • Var lika sparsam med värdeladdade ord, exempel; störst, bäst, längst, unik. De ger ofta inget seriöst intryck utan försök använd dig av synonymer i stället.
 • Tänk på hur du komponerar och utformar din text. Undvik till exempel VERSALER i löpande text och använd max 40–70 tecken per rad i ett kontorsdokument.
 • Variera meningslängden. En normallång mening ligger runt ca 15 ord och när du slänger in en kort mening då och då upplevs texten mer levande. Och roligare att läsa.
 • Använd olika startord på meningarna. Hur ofta har vi inte läst texter där var och varannan mening börjar med Vi tycker…Vi eftersträvar…Vi försöker…? Försök hitta sätt att variera dina startord.

Så ta ett djup andetag, backa undan ett par steg från dig själv och fundera på vad du vill få sagt. Och grunna framför allt en stund på vad dina läsare faktiskt kan tänkas vilja och för all del behöva läsa. Det gäller att hitta den gyllene medelvägen där alla blir vinnare.

Lycka till med dina texter!

Om du känner att du skulle vilja ha lite extra skjuts i ditt skrivande kan du alltid höra av dig till Maria Cohen Nycander, hon är en av våra experter på kommunikation här på Videntes.