Vad är feedback?

Feedback handlar om mer än att bara tala om att ”det där gjorde du bra” eller ”det där kunde du gjort lite annorlunda”. Feedback handlar om motivation och utveckling och är bland det viktigaste vi kan ge till varandra på en arbetsplats.

Om vi aldrig skulle bli bekräftade eller få någon återkoppling skulle vi alla till slut bli osäkra och tappa både självförtroende och arbetsglädje. Motivationen att fortsätta att utvecklas skulle också riskera att försvinna. Feedback är med andra ord oerhört viktigt!

När du får feedback känner du dig bekräftad och sedd men också uppskattad. Feedback kan också uppmuntra dig att reflektera och hitta förbättringspotential. Lusten att fortsätta utvecklas stärks genom regelbunden feedback. Och med det i tanken kan du känna dig motiverad att ge människor omkring dig feedback på det de gör.

“När du tittar ut genom fönstret när jag pratar med dig så känner jag…“

När ska feedback ges?

Feedback ska ges i nära anslutning till aktuell situation eller händelse för att vara som mest relevant. Samtidigt ska feedbacken vara genomtänkt och balanserad och inte ske när du är uppenbart irriterad eller upprörd. Då är det lätt att det du tänkt som konstruktiv feedback råkar få en helt annan klang än du avsåg och samtalet kan få motsatt effekt.

Det är enklare att ge positiv feedback. Det kan komma mer spontant och känns ofta naturlig att ge i nära anslutning till det positiva du vill uppmuntra. Ju längre du väntar med att ge feedbacken desto mer tillkämpad riskerar den att uppfattas. Men låt det inte gå inflation i den positiva feedbacken. Den ska var väl avvägd för att behålla sitt värde.

Det gäller med andra att tänka igenom den feedback du vill ge ordentligt för att undvika missförstånd. Samtidigt bör du se till att inte vänta för länge med att ge feedbacken så att det riskerar att tappa relevans och kanske uppfattas som långsint eller krystad.
Hur ger jag feedback?

När du ger feedback utifrån att du noterat något där du ser möjlighet att förbättra och utveckla, eller helt enkelt något som inte bör upprepas, så finns det saker du bör tänka på. Bra feedback ska vara:

  • Aktuell
  • Direkt och personlig
  • Specifik
  • Konkret

Aktuell

Undvik att samla på dig irritationsmoment över tid. Det är lätt att det till slut en dag helt enkelt rinner över och det som skulle kunna ges som konstruktiv kritik i rätt sammanhang blir till något som mottagaren får svårt att ta till sig på ett sätt som leder till utveckling. Bra feedback har ett bäst-före-datum.

Direkt och personlig

Feedback ska alltid ges utifrån din egen upplevelse och inte ”jag har hört att man tycker…” eller ”vi tycker att…”. Ord som man och vi skapar distans medan genom att använda ett tydligt jag-perspektiv uppfattas du som som mer ärlig och uppmuntrande. Du vill ju att personen du pratar med ska fokusera på det du faktiskt vill förmedla och inte ska sitta och fundera på vem som har sagt vad. Genom att vara direkt och personlig når du lättare fram.

Specifik

Undvik generaliserande ord som aldrig eller alltid. Detta hänger lite ihop med att du ska vara aktuell i din feedback. Du bör kunna vara specifik i dina ordval som exempelvis, i morse eller i fredags.

Det blir då lättare för personen du pratar med att minnas och koppla händelsen med det du vill prata om.

Konkret

Meningen ”jag upplever att du skapar dålig energi på mötet” är abstrakt. Energi är ett ord som ger mycket till fantasin. Din feedback ska vara så konkret att du ska kunna se, höra och känna. Ett exempel på konkret är ”när du tittar ut genom fönstret när jag pratar med dig så känner jag…”.

Varför är feedback så viktigt?

Syftet med feedback är att förstärka det som fungerar bra och är positivt och stärka självförtroendet och självbilden hos alla i teamet. Att få återkoppling kring vad som fungerar bra och vad som behöver göras bättre är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Lär dig att ta emot feedback

Feedback ges med syfte att stärka och utveckla dig. Genom att bemöta den feedback du får med intresse och en ödmjuk inställning är du med och skapar en bra feedback-kultur.

Artig och positiv respons bygger på såväl självrespekten som självkänslan hos både dig själv och den som ger dig feedback. Genom att säga ”tack” istället för ”äsch det var väl inget” när du får en komplimang kommer garanterat generera fler positiva kommentarer i framtiden.

Alla behöver vi feedback

Ja alla behöver faktiskt feedback. Det spelar ingen roll vilken position inom organisationen du har, alla behöver vi input utifrån för att fortsätta att utvecklas i rätt riktning.

Som ledare har du ansvar för att skapa och upprätthålla ett klimat där det är naturligt och enkelt att ge och att ta emot feedback. Som medarbetare får du inte glömma bort att också chefen behöver feedback för att utvecklas och stärkas i sin roll. Vi behöver alla hjälpas åt att utvecklas.