Men sen räcker det inte med att det finns en struktur kring kommunikationen om endast få projektdeltagare känner till den. Så implementeringen är oerhört viktigt för att få det att fungera även i praktiken.

Det går att likna lite med en orienterare som inte bara börjar springa åt ett håll utan att ha en karta i handen. Och då och då längs vägen behöver hen titta till på kartan för att hålla rätt kurs.

Så mitt främsta tips är egentligen att skapa en anpassad struktur kring kommunikationen från början och se till att den är väl känd av alla och påminn längs vägen att den ska följas, säger Olivia.