Vi kommunicerar oavbrutet. Både medvetet och omedvetet. Din jacka och din halsduk, ditt sätt att gå genom rummet eller din vinkning till kollegan genom glasrutan till konferensrummet. Det är kommunikation lika mycket som doften av din parfym, ditt sätt att nicka när någon pratar, ja till och med den där lilla animationen du skickade som svar till din kollega innan du gick hem i går.

Kommunikation sker på fem olika sätt. Små justeringar och nyanseringar kan göra stor skillnad. Genom att känna till dem kan du skapa så goda förutsättningarna som möjligt i dina projekt. Med kunskap och engagemang kan du vara med och skapa effektiv och förtroendeingivande kommunikation, minska risken för missförstånd och öka trivseln i projektet.

Olika typer av kommunikation

1. Verbal kommunikation

Att prata med ord eller teckenspråk är det vanligaste och på många sätt enklaste sättet att kommunicera. Genom att prata ges vi enastående möjligheter att uttrycka våra tankar och åsikter. Och oavsett om vi för en dialog ansikte mot ansikte, via telefon eller i ett Teams-möte kan det verbala samtalet vara en mycket viktig faktor för hur du uppfattas som person. Du kan förklara och vidareutveckla om du inte blir förstådd och du kan ändra dig och anpassa dig i ett samtal. Verbal kommunikation erbjuder många nyanser och är lätt att anpassa och utveckla.

2. Icke-verbal kommunikation

Ickeverbal kommunikation står för drygt hälften av vår kommunikation och avser den kommunikation som förmedlas genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Mycket av den icke-verbala kommunikationen sker utan att vi är medvetna om det och en del har vi till och med svårt att styra.

Genom att förstå det och ta vara på det faktum att den icke-verbala kommunikationen tar så mycket plats i det kommunikativa rummet kan du nyttja det till din fördel. Genom att till exempel anpassa val av klädsel efter sammanhang och vara medveten om ditt sätt att föra dig kan du styra hur andra uppfattar dig.

Genom att utveckla din förmåga att läsa av andra människors icke-verbala signaler kan du bli en person som skapar goda möjligheter för människor att trivas och må bra.

3. Skriftlig kommunikation

Det är stor skillnad på en väl formulerad text och några snabbt ihop slängda meningar. Det skrivna ordet har stor kraft och behärskar du det och tar det på allvar kan du uppnå stor framgång. Både internt och externt. Med hjälp av text styr du ditt team och kan få intressenter och kunder både intresserade och engagerade.

Genom att sätta upp gemensamma mål och riktlinjer kring hur ni ska kommunicera på ett effektivt sätt i era skriftliga kommunikationskanaler, så som e-post, projektledningsverktyg, intranät, chattfunktioner etc. skapas en grundtrygghet och resultatet brukar hålla hög kvalitet.

4. Visuell kommunikation

Visuell kommunikation fungerar ofta som ett viktigt komplement för att förstärka eller förtydliga budskap. Vid exempelvis en presentation kan en PowerPoint, ett bildspel eller en video underlätta både för dig och åhörarna.

Tumregeln är att den visuella kommunikationen ska vara ett komplement till övrig kommunikation och inte ett substitut eller en distraktion. Genom att hitta en bra balans och ha ett tydligt bildmanér kan den visuella kommunikationen fungera som en viktig del av en helhet.

5. Aktivt lyssnande

Du kanske inte tänker på aktivt lyssnande som ett sätt att kommunicera, men faktum är att en effektiv kommunikation inte kan ske utan att en aktiv lyssnare. Ett samtal riskerar att dö ut om det inte förekommer ett aktivt lyssnande och en presentation tappar sin mening om inte lyssnaren är aktiv.

Genom att lyssna aktivt får du till dig viktig information samtidigt som du bidrar till att skapa en hälsosam miljö att vistas i eftersom ditt lyssnande sänder signaler till den som pratar att du är engagerad och uppmärksammar vad de har att säga. Och vem vill inte känna sig uppmärksammad?