Samarbetet med Videntes har fungerat utmärkt och vi har blivit ett sammansvetsat gäng som hjälps åt i de frågor som uppstår. De har ett driv och engagemang i projektet som ger positiv energi till arbetet.
Linda Johansson, Projektledare, Östra Smålands Kommunalteknikförbund AB

Projektekonomin har tagit särskilt fokus. Genom att hitta moment som inte skapar värde har besparingar gjorts i projektet. För att kontrollera mot budget görs ekonomiuppföljningar månadsvis.

Drönarteknik använts för att stämma av produktionen, med drönare kan vi snabbt flyga över och filma stora områden och få en ögonblicksbild vilket ger både ett kvalitativt och korrekt underlag för beslut och diskussion.

Samarbetet är dynamiskt, där kommunens interna resurser används i första hand och externa i andra.